Mycoplasma Genome Project

Mycoplasma gallisepticum strain F:

M. gallisepticum strain F genomic inversion

M. gallisepticum strain F genomic insertion

...................................................................................................................................................................................................................................

Reference: